Om
Kim Wallgren

Barnmorska och sexolog

Lyhörd Lust är ett företag som ägs och drivs av Kim Wallgren, leg. Barnmorska, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS), diplomerad mindfulnessinstruktör samt ackrediterad sexolog via Region Skåne.

Jag har tidigare arbetat med mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och cellprovsmottagning. Jag har också arbetat länge inom reproduktionsmedicin och självständigt utfört inseminationer. Vid sidan av mitt arbete studerar jag löpande för att hela tiden hålla mig ajour inom sexologisk forskning. 

Jag har genom hela mitt arbetsliv varit intresserad av sexologi och haft sexualitet och relationer som mitt stora intresse. Jag har länge brunnit för att sexualiteten i alla former ska få ta plats inom hälso- och sjukvård, både för att ge personer möjlighet att ta upp eventuella problem men också framhäva fördelarna med allt vad ett bra sexliv för med sig. 

Jag har lång erfarenhet inom assisterad befruktning och att arbeta med ofrivilligt barnlösa. Ofrivillig barnlöshet kan många gånger leda till att ett njutningsfullt sexliv blir planerat och fullt av krav, lust byts till olust. Det var precis detta som motiverade mig att arbeta mer med sexualitet, relationer och lust för att kunna hjälpa, råda och stötta personer genom denna resan. 

Rådgivande/inspirerande samtal

Att samtala öppet kring sin sexualitet kan vara känsligt och kännas privat. Ett samtal på Lyhörd Lust är ett välkomnande och öppet samtal i ett tryggt rum för just det DU önskar tala om. Ibland behöver man bara ett samtal och ibland krävs det några fler, det är alltid upp till DIG. Svaren på problemen finns ofta hos en själv, ibland behöver man bara lite guidning och fokus på sina styrkor för att hitta rätt väg.  Lyhörd Lust arbetar på ackreditering av Region Skåne och vanlig patientavgift på 200 SEK samt högkostnadskort gäller.

Jag har som leg. barnmorska och sexolog tystnadsplikt och jag för journal. 

Min vision

Att sexualiteten tas på allvar och inte är ett ämne som skämtas bort, moraliseras över eller förminskas till enbart fysiska handlingar. Sexualiteten innefattar och påverkar så många andra delar i vårt liv såsom fantasier, tankar, våra relationer och känslor, våra sinnen och vårt sätt att vara. Många upplever att dagens samhälle är sexualiserat och i varje tidning finns tips om ett bättre sexliv, men hur ofta funderar vi över eller har samtal kring vad sex, relationer och intimitet verkligen betyder för oss? Jag hoppas på att människor aktivt väljer att avsätta tid för sitt sexuella liv, oavsett vad det innefattar, samt att låta nyfikenhet guida och inspirera.  

Alla är välkomna!

Du är välkommen hit! Ni som par eller i flersam relation är välkomna hit! Du/Ni är välkomna och respekterade oavsett pronomen, identitet och läggning! Problematiken som du/ni upplever är det som styr samtalen. 

Önskar du boka onlinesamtal?

Onlinesamtal täcks inte av Region Skånes ackreditering i nuläget.  Jag kan istället erbjuda onlinesamtal via företaget EsterCare.  För att boka tid till sexologsamtal via EsterCare följ länk på boka sidan.

Mer information om EsterCare finns på deras hemsida estercare.com

Frågor?

Har du några funderingar? Skicka ett mail till kontakt@lyhordlust.se

För företag/grupper/organisationer

Jag håller gärna föreläsningar om lust och sexualitet samt sexualitet inom hälso- och sjukvård. Skicka förfrågan till kontakt@lyhordlust.se för offert.

Lyhörd Lust innehar FA-skattesedel.